PROBIOTIKA EEP

Vår tarmslemhinna är ett hem för miljarder olika sorters bakterier som samverkar med varandra. Även om de är små, spelar dessa mikroorganismer en stor roll i många av kroppens olika processer. Det handlar till exempel om medverkan i de processerna som bidrar till att påverka våra normala funktioner av bland annat vår matspjälkning, tarmens funktionsmönster, vårt humör, immunförsvaret, sockersug och viktreglering. Att stötta upp kosten med goda bakterier kan hjälpa till att uppnå en balanserad mikroflora och optimerad hälsa.